fbpx
Podporte
nás

Pandémia nás nezastavila. Pozrite si sumár minuloročných aktivít Živice

Eva Sládková
11.6.2021
Uplynulý rok bol pre väčšinu spoločnosti mimoriadne náročný. Pandémia nás konfrontovala s tým, akí sme zraniteľní a mnohé problémy, ktoré sme dovtedy len tušili, explicitne vystúpili na povrch. Súvisia práve s dvoma oblasťami, ktorým sa venujeme my v Živici - s ekológiou a vzdelávaním.

Odborníci upozorňujú na to, že v dôsledku klimatickej krízy treba očakávať, že epidémie až pandémie budú stále častejším javom. Na druhej strane, pandémia odhalila, ako veľmi je náš vzdelávací systém neflexibilný a nepripravený na nečakané situácie.

Výzva

V Živici sme sa rok 2020 snažili poňať ako výzvu. Zamerali sme sa predovšetkým na pomoc učiteľkám a učiteľom, ale aj rodičom. Podarilo sa nám udržať a dokonca rozšíriť úzke kontakty s množstvom škôl a aspoň na diaľku im poskytovať pomoc.

Plynulo sme tiež pokračovali v našich početných environmentálnych aktivitách, ktorých hlavným cieľom je prispievať k ochrane životného prostredia, znižovaniu dopadov klimatickej krízy a eliminácii aktivít, ktoré škodia prírode.

Vzdelávacie programy

Sokratov inštitút, Komenského inštitút, Učiteľ Slovenska, Na každej škole záleží Zelená škola. To všetko sú programy a projekty Živice zamerané na vzdelávanie. Mnohé z nich, napriek náročnému minulému roku, zaznamenali viaceré úspechy.

Napríklad Sokratov inštitút nielenže zrealizoval 11 vzdelávacích workshopov, letný festival s kolokviom, 2 špeciálne večerné podujatia pre študentov a absolventov a 5 on-line diskusií pre verejnosť, ale tiež vydal doplnené vydanie knihy o našich novodobých dejinách Všetko malo byť inak: Slovensko po roku 1945.

Do Komenského inštitútu sa prihlásil rekordný počet záujemcov – až 104. Dokázal tiež promptne reagovať na požiadavky doby okamžite viaceré podujatia presunul do online sveta. Na facebookovej stránke odvysielal 17 webinárov a diskusií s celkovým pozretím približne 186 000 ľudí!

Vyhlasovanie ocenenia Učiteľa Slovenska sme tiež presunuli od online-u. Do nového ročníka programu Na každej škole záleží v Prešovskom kraji sa nám prihlásilo rekordných 110 učiteliek a učiteľov. No a Zelená škola má už ako najväčší environmentálny program na Slovensku také meno, že nebol problém nadviazať na našu dovtedajšiu spoluprácu novou formou. Zrealizovali sme tak aj cyklus 11 online diskusií Zelená škola z domu a poskytli pedagógom vyše 250 hodín individuálnych konzultácií.

Pandémia ešte viac zvýraznila záujem o vyučovanie vonku, platforma Hurá von tiež využila technológie a do učenia vonku s pomocou mobilnej aplikácie PlantNet zapojila aj 80 stredoškolákov z 20 stredných škôl, napriek tomu, že boli prevažnú časť roka zatvorené.

Environmentálne projekty

V projekte ElektroOdpad-Dopad absolvovalo vyše 2600 žiakov výukové programy o elektroodpade na rôznych predmetoch a v rôznych regiónoch Slovenska. Záhrady, ktoré učia, má už 46 škôl. Projektu školských ovocných sadov – SadOVO, ktorým sa snažíme chrániť vzácne staré odrody jabloní a hrušiek spolu so základnými a strednými školami z celého Slovenska, sa tiež darilo aj na internete – kolegovia realizovali prvýkrát on-line dvojdňový pomologický kurz a určovanie zmapovaných odrôd na diaľku. Do projektu Mestské včely sa v roku 2020 zapojilo 5 významných firiem, ktoré sa rozhodli pomôcť opeľovačom. Úspechy zaznamenali aj projekty Klíma nás spája, Záhrada spomienok, ale tiež naša Zaježovská škola. Podrobnosti nájdete tu: Výročná správa 2020

Žiadnu z týchto aktivít by sme nedokázali ponúknuť bez našich partnerov, firemných aj individuálnych donorov. Ďakujeme všetkým spoločnostiam aj jednotlivcom, ktorí sa rozhodli podporou našich aktivít prispieť ku skvalitňovaniu vzdelávania a stavu životného prostredia na Slovensku! Ak by ste chceli prispieť aj vy, môžete sa stať naším darcom tu: https://zivica.sk/podporte-nas/ Každé euro sa počíta!

0