fbpx
Podporte
nás
Enviro

SadOVO

Stromy vzácnych odrôd vysádzame na školské dvory, kde sú chránené a využívané ako vonkajšie učebne.

V projekte školských ovocných sadov SadOVO objavujeme staré a krajové odrody jabloní a hrušiek spolu so školami, ktoré preberajú patronát nad ich záchranou.

Žiakom a pedagógom ukazujeme pestrosť, ktorú sme zdedili sme ju po našich predkoch, no pomaly mizne. Mnohé staré odrody sa v krajine nachádzajú už len na pár jedincoch stromov, hoci sú veľmi zaujímavé a stoja za to, aby sme ich chránili a ďalej využívali.

https://www.sadovo.sk/

V projekte školských ovocných sadov SadOVO objavujeme staré a krajové odrody jabloní a hrušiek spolu so školami, ktoré preberajú patronát nad ich záchranou.

Žiaci základných a stredných škôl sú generáciou, ktorá bude svojimi rozhodnutiami vplývať na to, ako bude krajina v budúcnosti vyzerať a či sa v nej podarí zachovať ovocné stromy. V projekte ich k tomu motivujeme prostredníctvom ovocinárskej exkurzie, kurzu, mapovania odrôd v teréne, ako aj výsadbou ovocného sadu.

Školské areály, ktoré sú často nevyužívané, meníme na genofondové sady, čím veľmi prakticky zachraňujú miznúce ovocné dedičstvo. Ovocné sady tiež poskytujú priestor na vyučovanie mnohých školských predmetov, ako aj vytváranie vzťahu žiakov k prírode a krajine. 

 

https://www.sadovo.sk/
0

0

Adresa

Račianska 78
831 02 Bratislava

Kontaktná osoba

Partneri projektu

Partneri projektu