fbpx
Podporte
nás
Enviro

Klíma nás spája

Učíme obce a školy, ako sa adaptovať na zmenu klímy a jej dopady

Zemská klíma sa mení. Každý rok padajú ďalšie teplotné rekordy, klimatická zmena sa čoraz častejšie skloňuje na globálnej aj lokálnej úrovni. Príčinou okrem prírodných faktorov sú aj rastúce emisie skleníkových plynov, na ktorých sa podieľajú ľudia. Zmena klímy mení a ohrozuje život na celej Zemi. Veríme, že praktické lokálne adaptačné opatrenia na zmenu klímu vytvárajú príklady dobrej praxe a ukazujú verejnosti, samosprávam aj školám ako môžu svoje okolie pripraviť na jej dopady. Vzdelávame o možnostiach, ktorými môže každý z nás prispieť k tomu, aby znížil svoju uhlíkovú stopu a zmiernil tak zvyšovanie množstva antropogénnych skleníkových plynov v atmosfére.

www.klimaspaja.sk

Klimatická zmena je komplexná téma, ktorá zahŕňa širokú škálu vedných odborov, školských predmetov a praktických riešení. Sme presvedčení, že k zmene správania jednotlivcov a skupín významne prispieva pochopenie cez praktické zážitky a osobné skúsenosti. Preto sa projekt Klíma nás spája zameriava na samosprávy, školy a občianske združenia, ktorým pomáha popularizovať tému prostredníctvom vytvárania reálnych opatrení v lokálnych podmienkach. 

Inšpirujte sa aj vy a vytvorte si na svojom dvore, v záhrade či v najbližšom okolí klimatický prvok. Spojte sa so svojimi kolegami, susedmi alebo s miestnou samosprávou a zmapujte miesta, ktoré sú vo vašom okolí najviac postihnuté zmenou klímy a zasaďte sa o realizáciu funkčného riešenia. 

Klíma nás spája a preto nám dajte o svojom riešení vedieť, aby sme ho mohli spropagovať a inšpirovať tak ďalších ľudí a ďalšie komunity k podobným aktivitám. 

www.klimaspaja.sk
0
0

Adresa

CEEV Živica

Račianska 78
831 02 Bratislava

Kontaktná osoba

Partneri projektu