fbpx
Podporte
nás
Služby

Vzdelávacie centrum Zaježová

Gazdovská usadlosť premenená na modernú umelecko-ekologickú stavbu ponúka priestory pre semináre, školské výlety, akcie firiem, ale aj pre rodinné pobyty

Inšpiratívny priestor Vzdelávacieho centra Zaježová vybudovaný v starej gazdovskej usadlosti na pokojných stredoslovenských lazoch v kombinácii s kvalitnými vzdelávacími a zážitkovými programami tvorí skvelý predpoklad na sebarozvoj a vnútornú zmenu návštevníkov. Súčasťou centra je aj malý domček – pustovňa pod lesom určená na meditačné ústranie, sebapoznanie a stíšenie.

https://www.centrumzajezova.sk/

Vzdelávacie centrum Zaježová vzniklo z idey vytvorenia inšpiratívneho priestoru pre vzdelávacie semináre a školské pobyty. Sme presvedčení, že ku skutočnej zmene postojov a hodnôt smerom ohľaduplnejšiemu životu voči životnému prostrediu prichádza počas dlhodobejších vzdelávacích a zážitkových programov, ktoré práve naše centrum ponúka.

Vzdelávacie centrum Zaježová ponúka:

 • nové inšpirácie
 • hlbšie seba poznanie a skúsenosť
 • návrat k prirodzenosti, relax
 • pochopenie súvislostí a vzájomného prepojenia

Povzbudzujeme ľudí, aby hľadali vlastnú cestu založenú na slobode, zodpovednosti a úcte. Sme otvorení všetkým bez ohľadu na vek, náboženstvo a životný štýl. Ponúkame pestrú paletu seminárov pre verejnosť, meditačné ústranie pre jednotlivcov, vzdelávaco-zážitkové programy pre školy a organizácie. 

Podporujeme:

 • zodpovednú spotrebu a vedomú skromnosť
 • ochranu životného prostredia v lokálnom aj globálnom rozsahu

Ekodom a prírodný areál

 • Pôvodnú gazdovskú usadlosť sme zrekonštruovali na modernú ekologickú stavbu.
 • Zachovali sme pôvodný ráz domu – kamenné steny, rozčlenené okná, drevené trámy.
 • Izolovali sme prírodnými materiálmi – slamené balíky, drevná buničina, fúkané recyklované papierové vločky.
 • V interiéri sme použili hlinené omietky, drevené podlahy, odpadový materiál na výrobu mozaiky a iných umeleckých doplnkov.
 • Odpadovú vodu čistíme v biologickej čistiarni odpadových vôd
 • Odpad minimalizujeme a ten, ktorý vznikne triedime.
 • Elektrickú energiu a teplú vodu získavame za pomoci slnka prostredníctvom solárnych systémov.
 • Vykurujeme splyňovacím kotlom na drevo.
 • Pramenitú pitnú vodu čerpáme z vŕtanej studne.
 • V areáli Vzdelávacieho centra Zaježová nájdete aj jedlý les s bylinkovým podrastom, skleník, terasy s pestovateľskými plochami, ovocný sad, jazierka na zachytávanie dažďovej vody s vodnými rastlinami a živočíchmi.
 • Priestor pre návštevníkov dopĺňa ohnisko, zrubová sauna, náučné tabule a detské ihrisko.

Vegetariánska kuchyňa

K príjemnej domácej atmosfére Vzdelávacieho centra prispieva aj labužnícka vegetariánska kuchyňa. Naši kuchári priam čarujú tradičné aj netradičné recepty v  pôvodnej kuchyni s pecou na drevo. Pri varení sa inšpirujú rôznymi receptami zo slovenskej aj zahraničnej kuchyne.

https://www.centrumzajezova.sk/
0

Ukážka jedného z kurzov v našom vzdelávacom centre.

0

Adresa

Vzdelávacie centrum Zaježová

Polomy 20
962 63 Pliešovce

Kontaktná osoba

Martin Cerovský

Partneri projektu