fbpx
Podporte
nás
Školstvo

Komenského inštitút

Vzdelávanie pre pedagógov, riaditeľov a študentov pedagogických smerov vedúce k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite.

“Nie som typ, ktorý vyhľadáva kurzy. Pred dvadsiatimi rokmi som absolvovala jeden mimoriadne hodnotný, z ktorého čerpám dodnes. A počas Komenského inštitútu som si uvedomila, že získam manuál na ďalších dvadsať rokov.” ~ Helena Weszelovszká, ZŠ Rozmarínova 1, Komárno

Krajšie učebnice, viac tabletov alebo lepšie testy naše školstvo nespasia. Naše školstvo potrebuje vynikajúce učiteľky a učiteľov – ľudí s víziou, ktorí pripravia deti na reálny život a zvládanie najrôznejších výziev v 21. storočí. Ak ste jedným z nich, vieme vám pomôcť!

www.komenskehoinstitut.sk

“Nie som typ, ktorý vyhľadáva kurzy. Pred dvadsiatimi rokmi som absolvovala jeden mimoriadne hodnotný, z ktorého čerpám dodnes. A počas Komenského inštitútu som si uvedomila, že získam manuál na ďalších dvadsať rokov.” ~ Helena Weszelovszká, ZŠ Rozmarínova 1, Komárno

Naším cieľom je zmena školstva zdola. Myslíme si, že najefektívnejšie dosiahneme zmenu postupným rozvíjaním jednotlivých učiteľov, pretože kvalitné školstvo stojí na kvalitných tímoch, ktoré tvoria nadšení a motivovaní učitelia.

Od roku 2016 poskytujeme učiteľom základných a stredných škôl kvalitné ročné vzdelávanie, šité na mieru súčasným potrebám v školách. Vytvárame podmienky, aby mohol každý z nich navrhnúť svoj vlastný pedagogický projekt – malú praktickú reformu na svojej škole.

Po jednom roku to však nekončí. Absolventi pokračujú ďalej v Alumni programe, ktorý má v roku 2019 už 80 členov, kde im dávame priestor na ďalší osobnostný a profesijný rozvoj a pomáhame dostávať ich inovatívne projekty k ďalším učiteľom naprieč Slovenskom.

www.komenskehoinstitut.sk
0

Ako prebieha štúdium na Komenského inštitúte?

0

Adresa

Komenského inštitút

P. O. Hviezdoslava 28
960 01 Zvolen

Kontaktná osoba

Partneri projektu

Projektoví partneri

Odborný partner