fbpx
Podporte
nás
Vzdelávanie

Zelená škola

Najväčší environmentálne-vzdelávací program Slovenska pre materské, základné, stredné a špeciálne školy

Program je určený pre materské, základné, stredné aj špeciálne školy. Aktuálne v ňom u nás pracuje 309 škôl vo všetkých regiónoch Slovenska.

Učiť o životnom prostredí je dôležité, ale dnes to už nestačí. V programe Zelená škola robíme, čo učíme. Učíme inak. Spoločne. Škola má na výber tému, v ktorej sa chce zmeniť: odpady, energia, voda, potraviny, zeleň a ochrana prírody, doprava a ovzdušie alebo zelené úradovanie a obstarávanie.

http://www.zelenaskola.sk/

Program je určený pre materské, základné, stredné aj špeciálne školy. Aktuálne v ňom u nás pracuje 309 škôl vo všetkých regiónoch Slovenska.

V Zelenej škole chceme, aby bola výučba prepojená s praxou, aby sme učili na situáciách, ktoré žiaci denne zažívajú a máme ambíciu nielen učiť, ale aj robiť, čo učíme. Nerobíme len aktivity, robíme reálne zmeny. Na nich sa podieľajú spolu učitelia, žiaci/študenti, rodičia, školník, upratovačka aj vedúca jedálne.

Ako na to? Je dôležité sa zastaviť, zistiť, ako škola vplýva na životné prostredie, pomenovať najzásadnejšie problémy, nájsť riešenia a v bežnom chode školy ich zaviesť, prepojiť zmeny s výučbou a inšpirovať rodičov, obyvateľov obce/mesta. Školy v týchto premenách postupujú podľa medzinárodnej metodiky. Má 7 krokov, ktoré sa realizujú participatívne: vytvorenie kolégia, environmentálny audit, environmentálny akčný plán, monitoring, pro-envirovýučba, informovanie a zapojenie verejnosti, ekokódex. Po splnení podmienok získavajú medzinárodný certifikát a vlajku „Ecoschools“.

http://www.zelenaskola.sk/
0
0

Adresa

Kancelária Zelenej školy

P .O. Hviezdoslava 28
960 01 Zvolen

Kontaktná osoba

Partneri projektu

Donori