fbpx
Podporte
nás
Enviro

Záhrada, ktorá učí

Inovatívne a holistické využívanie školských pozemkov

Aj školská záhrada môže byť triedou

Záhrada, ktorá učí je prírodná školská záhrada, ktorá slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov. Jej dizajn, veľkosť a vyučovanie v nej závisia od podmienok a potrieb každej školy. Preto každá záhrada, ktorá učí je trošku iná.

Aj školská záhrada môže byť triedou

Školská záhrada poskytuje nespočetne veľa príležitostí na objavovanie, skúmanie a kladenie otázok. Vyučovanie a učenie sa v takejto školskej záhrade môže prebiehať rôznymi spôsobmi. Od krátkodobých úloh či cvičení zameraných na jednu tému až po dlhodobé projekty trvajúce počas celého vegetačného obdobia a pokrývajúce množstvo medzipredmetových tém.

V záhrade, ktorá učí môžeme robiť reálne experimenty, ktoré žiakom umožnia pochopiť mnohé javy a súvislosti a priblížiť mnohé témy z učiva reálnemu životu.

Školská záhrada a jej plody poskytujú výbornú príležitosť aj na otvorenie školy komunite, stretávaniu sa s rodičmi a obyvateľmi obce a prezentovaniu vašej práce a výsledkov v príjemnom prírodnom prostredí.

0

Každoročne sa autobusom vydáme na turné po inšpiratívnych záhradách, ktoré učia...

0

Adresa

Račianska 78
831 02 Bratislava

Kontaktná osoba

Partneri projektu

Hľadáme partnera projektu