fbpx
Podporte
nás
Vzdelávanie

Elektroodpad-dopad

Vzdelávací program o dopadoch elektroniky

V dnešnej dobe problém so spracovaním elektroodpadu narastá. Masívna produkcia elektrospotrebičov, znížená cena predaja, pocit prestíže a náš súčasný spôsob života neustále zvyšujú dopyt po novom tovare, na čo dopláca celé životné prostredie a najviac krajiny globálneho juhu. Z tých sa totižto stávajú skládky toxického a nebezpečného odpadu. Preto spolupracujeme so spoločnosťou SEWA a pre školy realizujeme už 4. ročník celoslovenského projektu „ElektroOdpad- Dopad“.

www.elektroodpad.zivica.sk

Poukázať na životný cyklus elektrospotrebičov od ich výroby cez každodenné používanie až po likvidáciu. Ukázať žiakom možnosti vlastného zodpovedného správania sa v tejto téme. Vytvorenie školskej „siete informácií“, kde budú mladí ľudia samostatne viesť vzdelávanie pre svoju školskú komunitu.

www.elektroodpad.zivica.sk
0
0

Adresa

CEEV Živica

Račianska 78
831 02 Bratislava

Kontaktná osoba

Lesanka Blažencová

Partneri projektu

Generálny partner