fbpx
Podporte
nás

Partneri

Žiadnu z našich aktivít by sme ľuďom nemohli prinášať bez podpory partnerov z radov firiem, nadácií a jednotlivcov, ktorým záleží na lepšom vzdelávaní, životnom prostredí a spoločnosti na Slovensku.

Ďakujeme!

V neposlednom rade tiež ďakujeme:

Individuálnym darcom, ktorí naše projekty podporili zo svojich vlastných prostriedkov.
Individuálnym podporovateľom, ktorí nám venovali svoj čas a schopnosti.
Dobrovoľníkom, ktorí nám venovali svoj voľný čas.
Učiteľom, rodičom a žiakom, za aktívnu pomoc pri uvádzaní environmentálnej výučby do škôl.

Firemní partneri

Mediálni partneri

Odborní partneri

Projektoví partneri