fbpx
Podporte
nás
Vzdelávanie

Sokratov inštitút

Ročný praktický vzdelávací program pre študentov a absolventov vysokých škôl rôznych odborov.

„Po absolvovaní Sokratovho inštitútu vidím väčší význam vo veciach, ktoré prinášajú osoh komunite. Ak je možné si zvoliť medzi aktivitou, kedy človek obohatí iba seba a tým, kedy obohatí aj komunitu, vybral by som si komunitu.“

V Sokratovom inštitúte vzdelávame, prepájame a inšpirujeme aktívnych ľudí. Našich študentov a absolventov sieťujeme a vedieme k sociálnemu líderstvu, aby sa stali vzorom a hybnou silou pre zmeny na Slovensku. Pre širokú verejnosť vydávame vzdelávacie publikácie, videá a organizujeme verejné prednášky, diskusie a festival Showcrates.

www.sokratovinstitut.sk

„Po absolvovaní Sokratovho inštitútu vidím väčší význam vo veciach, ktoré prinášajú osoh komunite. Ak je možné si zvoliť medzi aktivitou, kedy človek obohatí iba seba a tým, kedy obohatí aj komunitu, vybral by som si komunitu.“

Ročné štúdium na Sokratovom inštitúte je vždy pre 20 študentov a absolventov vysokých škôl a pozostáva z 10 praktických workshopov a záverečného kolokvia s výstupom v podobe realizácie vlastného sokratovského projektu. Študenti Sokratovho inštitútu získavajú praktické zručnosti, nedoceniteľné kontakty a rozširujú si obzory nad hranice svojich bežných záujmov.

www.sokratovinstitut.sk
0
0

Adresa

Sokratov inštitút

Račianska 78
831 02 Bratislava

Kontaktná osoba

Partneri projektu

Partneri

Odborný garant