fbpx
Podporte
nás
Vzdelávanie

Globálne vzdelávanie

Globálne vzdelávanie prináša prepojenia, nové otázky a inšpirácie ako prinášať do vzdelávania medzipredmetové súvislosti a pomáha vnímať svet a ľudstvo ako jeden celok.

Svet je jeden celok a naša planéta - vodstvo, lesy ani vzduch - nepozná politické hranice štátov. Náš každodenný život je prepojený s mnohými ľuďmi na celom svete, ktorých nikdy nespoznáme a ako spotrebitelia čerpáme z prírodných zdrojov ďaleko za hranicami našej malej krajiny. Globálne vzdelávanie je interaktívne (aktivizuje žiakov, vyzýva ich k skúmaniu, diskusii, núti ich hľadať riešenia) praktické (zaoberá sa každodennými problémami, venuje sa spotrebiteľským návykom a ponúka ľahko realizovateľné alternatívy) a je aj introspektívne (núti nás vystúpiť z komfortnej zóny a zamyslieť sa nad vlastnými postojmi, hodnotami, názormi a stereotypmi). Nekĺže po povrchu ale pozerá sa na hlbšie dôvody nespravodlivosti.

https://globalnevzdelavanie.sk/

Hlavné témy, ktorým sa v rámci globálneho vzdelávania venujeme:

Životné prostredie
Aký dopad majú naše každodenné aktivity na vodu, pôdu, vzduch na našej planéte?
Ako súvisí naša zubná pasta s úhynom rýb?
Ako vyzerá proces výroby nášho oblečenia?
Odkiaľ pochádza jedlo, ktoré jeme a ako sa k nám dostalo?

Etický rozmer
Aký dopad majú naše každodenné aktivity na iných ľudí, národy a zvieratá?
Kto sa podieľal na dopestovaní kakaa na moju čokoládu a za akých podmienok?
Čo sa skrýva za kyticou ruží, ktorú darujeme oslávencovi?
Prečo sú niektorí ľudia a národy chudobné a iné zas bohaté?

Stereotypy a predsudky
Ako vnímame iných ľudí a národy a podľa čoho ich „škatuľkujeme“?
Aké to je cítiť sa v koži iných?
Aké sú naše predsudky, na čo sú dobré a ako s nimi pracovať?

https://globalnevzdelavanie.sk/
0
0

Adresa

P.O. Hviezdoslava 28
960 01 Zvolen

Kontaktná osoba

Partneri projektu

Partner projektu