fbpx
Podporte
nás

Príručka pre samosprávy Príroda v meste

Stiahnuť
5 MB
0
PríručkaMestské včely

Publikácia je určená pre mestá a obce, správcov zelene a budov, realizátorov sadovníckych úprav, ale aj vlastníkov záhrad.

Pohľady na sídla sa menia. Dnes sú v mestách cenné ostrovy biodiverzity, ideálne spojené líniovou vegetáciou. Je tu snaha o ochranu prírodných a poloprírodných lokalít v ich centrách i okrajových častiach. Menia sa mestá, obce, mení sa aj prístup obyvateľov. Je čas na nový príbeh miest, v ktorých žijeme.