fbpx
Podporte
nás

Zhoršujúci sa psychický stav mládeže trápi odborníkov. Pripravili sme preto pomôcku pre pedagógov

Eva Sládková
2.12.2022
Naši kolegovia v spolupráci so skúsenými pedagógmi a lektormi vydali novú metodiku na učenie vonku pre tínedžerov. Je vhodná pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy.

Po vydaní úspešnej metodiky na učenie vonku pre základné a špeciálne školy v roku 2021, sa naša pozornosť tentokrát zamerala na tínedžerov. Hlavným benefitom výučby vonku je totiž okrem komplexného pochopenia učiva pomocou priameho zážitku aj rozvoj ďalších zručností mladých ľudí, potrebných v tejto dynamickej dobe plnej spoločenských a environmentálnych výziev.

„Žijeme v dobe neustálych výziev – najskôr 2 roky pandémie vystriedala vojnová agresia na Ukrajine, paralelne beží klimatická a energetická kríza a s nimi spojená ekonomická kríza. Je toho priveľa aj na dospelého jedinca, nieto na citlivého dospievajúceho mladého človeka. Keďže v škole trávia tínedžeri veľkú časť dňa, radi by sme im ponúkli zaujímavý a kreatívny spôsob učenia sa, podporujúci prepájanie vedomostí z rôznych predmetov a tímovú spoluprácu spojenú s aktívnym pohybom vonku,“ hovorí riaditeľka Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica, Ivana Poláčková, spoluautorka novej metodiky.


Metodické učenie vonku umožňuje nielen priame overenie poznatkov so zapojením kritického myslenia (napr. fungovanie fyzikálnych zákonov v prírode alebo korektnosť výsledkov meraní pri úlohách z matematiky, chémie či biológie), ale nabáda aj k vnímaniu komplexnosti a prepojenosti javov. Táto schopnosť, spolu s tímovou spoluprácou, je pritom kľúčová pri chápaní dnešného fungovania sveta a spôsobov riešenia jeho aktuálnych problémov, s ktorými sa dnešná mladá generácia bude žiaľ musieť vysporiadať. Pobyt vonku v prírode navyše podporuje psychickú pohodu a kreativitu pri učení a vytvára inšpiratívne prostredie aj pre rozvoj umeleckých zručností a budovania vzťahu k okoliu.


„Odborníci dlhodobo upozorňujú na zhoršujúci sa psychický stav mládeže a dôležitosť prepojenia psychického a fyzického zdravia s aktívnym pohybom. Pravidelné učenie vonku má veľký potenciál podporiť zdravý komplexný rozvoj a prebudiť záujem mladých o svet, a to v každom ročnom období. Radi by sme preto pedagógov povzbudili v tom, aby si vyučovanie vonku v rámci svojich predmetov vyskúšali – zostavili sme pre nich aktivity vhodné na jar, jeseň aj zimu. A tínedžeri určite ocenia novú a sviežu formu zážitkového vyučovania “ dopĺňa Ivana Poláčková.


Metodika na učenie vonku pre 2. stupeň ZŠ a stredné školy je voľné dostupná v PDF verzii na web stránke platformy Živice www.huravon.sk a ďalšie inšpiratívne ukážky učenia vonku priamo na školách záujemcovia nájdu aj vo facebookovej skupine https://www.facebook.com/groups/huravon.

0