fbpx
Podporte
nás

Vo Zvolene budú mať modelovú školu, pripraví ju Živica v spolupráci s mestom Zvolen

Eva Sládková
27.6.2023
Využívanie najnovších poznatkov pri vzdelávaní detí a inovatívne pedagogické postupy. Cieľom unikátneho projektu je priniesť vyššiu kvalitu do verejného školstva. Dohoda s mestom zaručuje, že nová škola bude bezplatná.

Otvorenie modelovej základnej školy, ktorá sa bude nachádzať v priestoroch súčasnej ZŠ Jilemnického 1, pripravujeme v spolupráci s mestom Zvolen. Vzdelávanie zostane bezplatné a ponúkne možnosti všetkým deťom bez ohľadu na ich sociálno-ekonomické zázemie, znevýhodnenia či talenty. Škola bude priestorom na zavádzanie pedagogických inovácií a zdieľané poznatky bude samospráva využívať pri skvalitňovaní vyučovania v ostatných piatich školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.


„Každý, kto tomu trocha rozumie, vidí, že škola každý rok dramaticky strácala žiakov a rútila sa do záhuby. Ďakujem poslankyniam a poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí dali šancu zmenám, ktoré môžu byť prospešné pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v celom meste a regióne,“ uviedol po hlasovaní mestské zastupiteľstva primátor Zvolena Vladimír Maňka.

CEEV Živica sa inováciám vo vzdelávaní venuje už 23 rokov v rámci rôznych projektov. Komenského inštitút pravidelne oceňuje inšpiratívnych pedagógov ocenením Učiteľ Slovenska a pozdvihuje spoločenský status učiteľského povolania. Stojí za programom Zelená škola, ktorý je najväčší environmentálne-vzdelávací program na Slovensku pracujúci so stovkami škôl. Živica tiež vytvorila platformu Hurá von! podporujúcu zážitkové vzdelávanie v exteriéri.  “Všetky naše skúsenosti v oblasti vzdelávania učiteliek, učiteľov a detí zúročíme v projekte modelovej školy, ktorá bude ponúkať rozmanité formy vzdelávania reflektujúce potreby 21. storočia,” hovorí naša riaditeľka  Ivana Poláčková.

Za projektom novej školy stojí aj odborník na vzdelávanie Juraj Hipš, zakladateľ Živice a Komenského inštitútu. „Tvoríme školu, ktorej filozofia stojí na spolupráci, vzájomnej podpore a inováciách. Chceme tento prístup priniesť nielen do samotnej školy, ale do celého mesta. Pretože nie súťaživosťou, ale len vzájomnou spoluprácou medzi školami môžeme spoločne zvyšovať kvalitu vzdelávania,“ dodáva Juraj Hipš.

V škole budú pracovať napríklad aj s uznávanou Feuersteinovou metódou, ktorá rozvíja zručnosti myslieť a učiť sa. Súčasťou vzdelávania bude aj úspešný medzinárodný program Superar, ktorý prostredníctvom umenia podporuje rozvoj sociálnych vzťahov a dáva možnosť zažiť úspech každému dieťaťu.

Poslanci a poslankyne mestského zastupiteľstva na pondelkovom zasadnutí (26.6.2023) odsúhlasili zmenu zriaďovateľa ZŠ Jilemnického 1 vo Zvolene. CEEV Živica sa týmto stane novým zriaďovateľom školy.

foto: Uršuľa Mičovská

0