fbpx
Podporte
nás

V Trnave vyrastajú aj vďaka nám dva unikátne školské sady zo starých odrôd ovocných stromov

Eva Sládková
25.11.2022
Trnava bola mimoriadne úspešná v našom projekte SadOVO, v rámci ktorého až dve tamojšie školy vysadili vo svojich areáloch sady starých odrôd ovocných stromov. Slúžiť budú najmä na praktickú edukáciu a podporu rozmanitosti biodiverzity v meste. Žiaci ZŠ s MŠ na Ul. J. Bottu a Gymnázium J. Hollého Trnava tak nielenže získali skvelú možnosť vzdelávať sa vonku, ale vlastnými rukami prispejú k záchrane genofondu, ktorý sa z našej krajiny dlhodobo vytrácal.  

Výsadbu oboch sadov začali žiaci s pedagógmi pod taktovkou odborníkov z Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica vo štvrtok 24.11.2022. Na výsadbu sa žiaci poctivo pripravovali na kurze organizovanom CEEV Živica vo Vzdelávacom centre Zaježová, kde spolu s odborníkmi vybrali aj konkrétne vhodné staré odrody jabĺk, hrušiek ale i jedlých kríkov. Areály škôl zdobia napríklad jablone odrody Sudetská reneta či Krasokvet žltý, hrušky odrody Naghinova alebo Boskova fľaša.

„Nielenže podporili genofond starých odrôd na školských pozemkoch a lokálnu biodiverzitu, ale školy sa takto tiež adaptujú na prebiehajúcu klimatickú zmenu,“ vysvetľuje manažér živičného projektu SadOVO František Cimerman. „Okrem toho tieto stromy sadia nielen pre seba, ale najmä pre budúcich žiakov školy, ktorí budú môcť usadnúť v ich tieni,” dodáva.

Všetkým školám zapojeným do projektu poskytujeme ročný kurz, kde ich učí, ako si plánovať výsadbu na školskom pozemku, ako zvoliť správny sortiment či správne vysadiť stromčeky a následne sa o ne starať. Projekt je teda jedinečný aj tým, že školám zabezpečuje hravou formou nielen výsadbu ovocných stromov, ale aj hlbšie vzdelávanie pre žiakov a učiteľov v problematike ohrozenia starých odrôd ovocných stromov. Workshopy a kurzy pre školy vedú lektori a pomológovia zo Slovenska i Čiech. Okrem vyššie spomínaných benefitov je pre školákov atraktívne aj to, že  plody svojej práce môžu ochutnať.

„Ovocné kríky prinášajú úrodu už v prvom roku po výsadbe, stromy starých odrôd v rozmedzí niekoľkých rokov po výsadbe. Školský sad sa dá využiť všestranne na výučbe, predovšetkým prírodných smerov. Žiakom  sa táto forma učenia vonku zvyčajne veľmi páči. Priestor dostanú najmä tí, ktorí majú problém obsedieť za lavicou. Často zostávajú pedagógovia prekvapení, aké praktické schopnosti a zručnosti sa skrývajú v ich žiakoch, keď dostanú priestor činiť sa manuálne, napríklad pri výsadbe,“ uzatvára František Cimerman.

0