fbpx
Podporte
nás

Súčasní učitelia potrebujú komunikovať inak ako kedysi. Ako vyzerá nový prístup k žiakom a kolegom? 

Eva Sládková
22.11.2022
Učitelia dnes už nemajú byť jedinými nositeľmi vedomostí, ale skôr sprievodcami. Slovenské školy potrebujú výraznú zmenu a náš program Komenského inštitút učí pedagógov a vedenia škôl, ako s využitím koučingu zlepšiť komunikáciu a vzťahy so žiakmi, kolegami, ale aj rodičmi.

Najnovšie vzdelávanie pedagogičky a pedagógov naučí ako viac aktívne počúvať, pýtať sa a menej radiť. Namiesto odovzdávania hotových riešení môžu pomôcť nachádzať žiakom a kolegom ich vlastné riešenia a prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

„Sme presvedčení, že v škole 21. storočia je potrebné komunikovať a motivovať inak, ako v minulom storočí. Šírením koučingu do škôl pomáhame pedagógom rozvíjať rešpektujúcu komunikáciu, ktorá mení direktívny prístup na partnerský a postupne môže pomôcť zmeniť klímu celej triedy alebo školy,“ vraví Radoslav Plánička z Komenského inštitútu.

Koučovací prístup má v školskom prostredí obrovský potenciál. Potvrdzujú to aj skúsenosti absolventov Komenského inštitútu, či desiatok ďalších pedagógov či riaditeľov, ktorí absolvovali koučingový výcvik a využívajú tento prístup vo svojej práci. Možnosti sú veľmi široké, v práci so žiakmi či študentami, pri rozvoji ich potenciálu, slovnom hodnotení, komunikácii s kolegami, rodičmi, ale aj ako forma osobného rozvoja, či pre lepšie zvládanie vlastných životných situácií.

„Vďaka programu som sa naučila lepšie priblížiť ľuďom a našla som aj komunitu kolegov, ktorí spolu súznejú,“ opisuje svoju skúsenosť Patrícia Ambróz, jedna z absolventiek koučovacieho výcviku a zástupkyňa na gymnáziu.

„Mne priniesol nové kompetencie, schopnosť aktívne počúvať, efektívnejšie pomáhať ľuďom, nepodsúvať im vlastné riešenia, ale pomôcť hľadať ich vlastné. Naučila som sa tiež klásť otvorené otázky a lepšie komunikovať,“ dodáva Eva Radičová, učiteľka na základnej škole.

Komenského inštitút má v hlavnej náplni vzdelávanie a podporu pedagógov, aby dokázali celostne rozvíjať žiakov pre život v 21. storočí. Na budúci rok otvára ďalší koučovací výcvik pod vedením medzinárodne certifikovaného a oceneného kouča Tomáša Peška. „Vnímam, že mladí ľudia čoraz viac potrebujú okolo seba zrelých dospelých, ktorí budú skôr ich sprievodcami. Ktorí ich chcú a vedia počúvať a dokážu im skôr položiť správnu otázku, dokážu v nich vzbudiť záujem, pomôžu im pozerať sa na veci z rôznych uhlov pohľadu a dovidieť aj na následky, ktoré ich rozhodnutia pre nich môžu mať. A v tom má koučing veľmi veľký potenciál, čo nám dokazujú aj absolventi predchádzajúcich výcvikov,” vysvetľuje Tomáš Pešek.

Koučing a koučovací prístup patrí do moderného prístupu k vzdelávaniu. Komenského inštitút preto aktuálne otvoril prihlasovanie do 6-mesačného výcviku určeného pre pedagógov, školských psychológov, vedúcich a iných pracovníkov základných, stredných a vysokých škôl.

Vzdelávanie sa začne vo februári 2023 a vychádza z medzinárodne uznávaných kompetencií kouča podľa najväčšej celosvetovej profesijnej organizácie koučov – International Coaching Federation.

Viac informácií nájdete tu: https://komenskehoinstitut.sk/koucing-v-skolskom-prostredi-vycvik-pre-pedagogov/ 

0