fbpx
Podporte
nás

Reforma vzdelávania zdola: V EDUpointoch radia pedagógom, ako v školách rozvíjať zručnosti potrebné pre 21. storočie

Eva Sládková
6.2.2024
EDUpointy nájdete v rôznych kútoch Slovenska a každý pedagóg sa môže vďaka nim vzdelávať. Ich cieľom je priniesť inovácie a inšpirácie pre 21. storočie do každej školy na Slovensku. Vznikali postupne od roku 2017 „zdola“ a to vďaka spolupráci Nadácie Pontis s lokálnymi organizáciami či samosprávami. Aktuálne ich správu preberá náš program Komenského inštitút.

Komenského inštitút sa dlhé roky venuje podpore a vzdelávaniu pedagogických pracovníkov.

„Chceli sme vytvoriť priestor, v ktorom by sa ľudia z pedagogickej komunity dozvedali o inováciách vo vzdelávaní, inšpirovali sa nimi pri vyučovaní, a rozvíjali tak u žiakov a žiačok zručnosti potrebné pre život v 21. storočí,“ vysvetľuje Norbert Maur, senior programový manažér Nadácie Pontis. EDUpointy tiež prispievajú k sieťovaniu aktérov vo vzdelávaní na regionálnej úrovni – zriaďovateľov škôl, učiteľov, vysokoškolských pedagógov a budúcich učiteľov, či miestnych podnikateľov.  Aktivity prebiehajú naživo aj online, čo sa najmä počas pandémie Covid-19 ukázalo ako vhodný nástroj na podporu a prepájanie pedagógov a pedagogičiek. Za sedem rokov sa konalo viac ako 200 workshopov, diskusií či ukážkových hodín pre vyše 15-tisíc účastníkov. Dnes nájdete EDUpointy vo Zvolene, Trnave, Komárne, Lučenci aj Prešove.  „Oblasť vzdelávania považujeme za jednu z priorít v našej krajine. Oslovenie Komenského inštitútu, ktorý dlhodobo pracuje s učiteľmi a učiteľkami, a s ktorým sme spolupracovali od začiatku vzniku EDUpointov, bolo preto jasnou voľbou,“ hovorí Norbert Maur.

EDUpointy už majú skvelé výsledky. Príkladom môže byť ten v Lučenci,  vďaka ktorému sa podarilo výrazne zvýšiť čitateľskú gramotnosť v regióne. „Podarilo sa nám spojiť 5 základných škôl z nášho okresu v unikátnom projekte čitateľskej gramotnosti  a osloviť Tibora Hujdiča, propagátora detského čítania, ako lektora na spoluprácu. 40 pedagógov prvého stupňa z piatich škôl sa s Tiborom Hujdičom stretávalo každý druhý týždeň, učili sa, kde hľadať nové knihy, skúšali si stratégie v skupine a potom priamo na hodinách so svojimi žiakmi,“ opisuje koordinátorka EDUpointu Lučenec Zuzana Sojková. Ako dodáva, už v priebehu vzdelávania viac ako polovica učiteľov videla u svojich žiakov progres. Veľkú zmenu bolo badať hlavne u tých, ktorým dovtedy čítanie a porozumenie robilo problém, pretože stratégie si získali žiakov takmer okamžite. „Aj slabší čitatelia na hodinách zažívali úspech a dokázali spracovať zadania, ktoré na hodine dostali. Postupne i učitelia prichádzali na to, že nestačí deti naučiť len techniku čítania, ale dôležitým sa stáva to, aby pochopili obsah čítaného textu a dokázali pracovať so získanými informáciami. Veľkej obľube sa tešia aj triedne knižnice, ktoré sme propagovali v školách na základe spolupráce s Krajinou čitateľov,“ teší sa Zuzana Sojková. Tento školský rok je v projekte prihlásených už 13 škôl v okrese.

Komenského inštitút plánuje v práci Nadácie Pontis pokračovať a rozširovať vzdelávacie projekty pre pedagógov na ďalšie oblasti výučby.

„Naším cieľom v Komenského inštitúte je prinášať praktické a aktuálne vzdelávanie pre učiteľky a učiteľov aj v regiónoch, kde vzdelávanie učiteľov nie je príliš dostupné. Preto vítame možnosť podporovať a sieťovať Edupointy naprieč Slovenskom a poskytovať tak kvalitné vzdelávanie pre každú učiteľku a učiteľa, ktorý má o profesijný rast záujem. Vnímam Edupointy ako posilňujúci prvok k regionálnym centrám podpory učiteľov, ktoré v regiónoch slúžia na profesijný rast pedagógov,“ vraví riaditeľka CEEV Živica, programová manažérka Komenského inštitútu Zuzana Labašová.

Nadácia Pontis taktiež pokračuje v podpore vzdelávania, a to podporou občianskych organizácií, ktoré sa tejto téme venujú, prostredníctvom programu Impact Lab.

0