fbpx
Podporte
nás

Projekt Kam s elektroodpadom – Micro:bity učí deti programovať v súlade s prírodou

Eva Sládková
14.2.2024
Pedagogickí pracovníci na celom svete hľadajú odpovede na otázky, ako vo vyučovacom procese využívať moderné technológie tak, aby to pomohlo vzdelávaniu a zároveň nerozvíjalo nežiaduce sprievodné javy. Pre súčasné deti sú mobily a počítače bežnou súčasťou ich života a tak je podľa odborníkov z CEEV Živica lepšie naučiť ich s nimi bezpečne pracovať, no nielen to.

Náš aktuálny pilotný projekt Kam s elektroodpadom – Micro:bity učí na vybraných základných školách na strednom Slovensku žiakov základom programovania, no vzdeláva ich aj o tom, aký elektroodpad takto produkujeme.

„Micro:bit je programovateľný minipočítač a je praktickou pomôckou na učenie základov programovania pre školy, rozvíja IT zručnosti žiakov. Jeho používaním sa ale produkuje elektroodpad, ktorý je celosvetovo rastúcim problémom. Výučba v súvislostiach o výrobe a používaní elektroniky a jej uhlíkovej stopy je zatiaľ u nás nedostatočná. Naším cieľom je to zmeniť. Týmto projektom by sme chceli priblížiť tému elektroodpadu mládeži a to formou, ktorá je pre nich zaujímavá,“ vysvetľuje manažérka projektu Kam s Elektroodpadom – Micro:bity Bára Halíková.

Téma elektroodpadu školákov zaujíma a akonáhle sa o jeho pozadí dozvedia viac sú šokovaní. Tento druh odpadu totiž nielenže je toxický, ale získavanie mnohých súčiastok do elektrických zariadení a spotrebičov je často sprevádzané neetickým správaním, devastovaním krajiny a ničením ľudských životov, vrátane detských. Mimovládna organizácia Živica dlhodobo vzdeláva učiteľky a učiteľov aj žiakov o tejto téme. Tento raz na to ide formou, ktorá je deťom veľmi blízka.

„Nechceme moralizovať, naopak, využívame na edukáciu aj kanály, ktoré sú súčasnej mládeži blízke. S deťmi budeme nakrúcať videá, pracovať so sociálnymi sieťami a šíriť povedomie o elektroodpade, jeho toxicite a hlavne o tom, ako s ním narábať,“ dodáva Lesanka Blažencová z CEEV Živica.  

Do projektu sú zatiaľ zapojené 3 základné školy z Banskobystrického kraja – ZŠ Staré Hory, ZŠ Spojová 14, B. Bystrica a škola Alma na Jilemnického ulici vo Zvolene. Školáci a pedagógovia majú za sebou prvý vzdelávací workshop vo Zvolene, cez aktivity spoznali výrobný cyklus elektrospotrebičov, odpadovú pyramídu, pátrali po krajinách výroby elektrospotrebičov v našich kanceláriách a podobne.

„V rámci projektu vyškolíme 24 učiteľov a  žiakov v téme elektroodpad a zároveň ich naučíme ako nakrúcať videá. Spolupracujeme s popularizátorkou zero waste odpadového hospodárenia Dankou Moderdovskou, ktorá nakrúti videá priamo na školách počas kurzu a bude ich zdieľať na svojom Tik-Tok kanále, ktorý má vyše 40000 sledovateľov. Následne žiaci pilotných škôl urobia svoje vlastné, ktorými chcú postupne vzdelávať spolužiakov,“ uzatvára Bára Halíková.

Projekt realizuje Živica vďaka podpore Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

0