fbpx
Podporte
nás

Nový prieskum o učení vonku: Takéto vyučovanie pomáha najmä deťom so špeciálnymi potrebami

Eva Sládková
11.7.2023
Učenie vonku podľa odborníkov prináša obrovské množstvo benefitov. Nielenže sa deti učia názorne a hravo, ale má to tiež vplyv na ich kognitívny vývoj a elimináciu emocionálnych a behaviorálnych problémov.

Outdoorové vyučovanie sa postupne začína etablovať aj na Slovensku. Jeho propagátorom, ale aj odborným garantom, sme my,  Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. V komunite pedagógov sme preto zisťovali, aké skúsenosti majú na školách s výučbou vonku.

„Získali sme 274 odpovedí od pedagogičiek a pedagógov, pričom túto inovatívnu metódu využívajú aj tí, ktorí sa v školstve pohybujú dlhšie. Viac akopolovica opýtaných, ktorá už učila mimo priestorov triedy, má pedagogickú prax minimálne 15 rokov. Až 80 percent z opýtaných učí vonku.  Aj toto zistenie je pre nás potešujúce, ukazuje, že slovenskí učitelia a učiteľky sú ochotní skúšať nové veci a neustále sa vzdelávať,“ uviedla naša riaditeľka Ivana Poláčková, ktorá zároveň vedie platformu Hurá von!.

Učenie vonku rozvíja kritické myslenie, komunikáciu, kooperáciu a kreativitu.  Najčastejšie – až 60 percent opýtaných – učí vonku prvouku alebo prírodovedu.

„Milo nás prekvapilo, že učitelia vonku neučia len očakávané predmety, ako telesnú  výchovu, zemepis, či prírodovedu. Z prieskumu vyšlo, že takto radi vyučujú slovenský jazyk a literatúru. Ten sa objavil hneď na druhom mieste, dokonca pred telesnou výchovou! Takmer tretina učiteľov berie von žiakov počas slovenčiny,“ dodáva Ivana Poláčková.

Prieskum Živice tiež naznačil, že táto forma vzdelávania prispieva k väčšej inklúzii. Takmer 83 percent z pedagógov v prieskume do vyučovania vonku zapája aj deti so špeciálnymi potrebami. „Aj vedomostne slabšie deti môžu zažiť pocit úspechu. Vonkajšie prostredie je tvorivé, stimulujúce a zároveň upokojujúce. Pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia prirodzené. Získajú pracovné návyky a zručnosti potrebné pre život,“ uviedol jeden z opýtaných pedagógov.

Pre inovatívny prístup k vzdelávaniu majú podľa zistení pochopenie aj vedenia škôl na Slovensku. S nedostatočnou podporou sa stretlo len menej ako 6 percentresponde ntov. Za výrazný prínos výučby vonku učitelia a učiteľky pritom označili pobyt na čerstvom vzduchu a zážitkové učenie.

Živica a jej platforma Hurá von! ponúka na podporu učenia vonku metodiky vytvorené skúsenými pedagógmi a lektormi a usporiadané na webe podľa tém a predmetov. Zároveň pripravuje na jeseň vzdelávací Festival učenia vonku v Zaježovej, určený pedagógom.

0