fbpx
Podporte
nás

Komenského inštitút chce zabrániť tragédiám: Pripravil príručku na rozpoznanie šikany

Eva Sládková
28.10.2022
Šikana je prítomná v každej škole a je zbytočné si pred tým zakrývať oči. Naopak, skúsme ju rýchlo rozpoznať a adekvátne reagovať. Z tejto premisy vychádzajú odborníci z nášho programu Komenského inštitút, ktorí spolu so skúseným pedagógom Petrom Humayom vytvorili príručku, ako na šikanu v školách reagovať.

Nová metodická príručka z dielne nášho programu Komenského inštitút má pomôcť zabrániť tragédiám.

„Šikanované deti často nevolajú o pomoc. Dôvody sú rôzne – či už je to pocit hanby, strachu, alebo nízke sebavedomie. Tieto deti zostávajú skryté a bez pomoci. Preto je veľmi dôležité otvárať v triedach a kolektívoch tému šikany a rozprávať sa o nej,“ vraví manažérka Komenského inštitútu CEEV Živica Zuzana Labašová.

Téme šikany sa Komenského inštitút venuje už dlhšie. V minulom školskom roku vytvoril metodickú pomôcku Zóna bez šikany, ktorá má prispieť k k prevencii a odhaleniu šikany hravou formou a so žiakmi o nej diskutovať.

„Mnohí učitelia neboli a nie sú odborne pripravení rozpoznať šikanu v školskom prostredí, správne ju vyšetriť, zdokumentovať a vyriešiť do dôsledkov vrátane následného preliečenia všetkých zúčastnených žiakov (obete, svedkov, agresora, celej triedy). Každodenný život od nás vyžaduje, aby sme sa dokázali vysporiadať so šikanou na školách správne a kompetentne,“ dodáva Zuzana Labašová.

Aktuálnou novinkou, ktorá má posunúť riešenie tejto témy na vyššiu úroveň je bezplatná metodická príručka pre školy. Napísal ju skúsený pedagóg, absolvent Komenského inštitútu Peter Humay, ktorý má sám so šikanou na škole bohaté skúsenosti.

„Šikanovanie a ubližovanie je večnou témou, neexistuje jediná škola, kde by šikana alebo kyberšikana nebola v nejakej forme prítomná. Žiaci túžiaci po uznaní, zvýšení svojej sebahodnoty, mnohokrát pod vplyvom vlastnej frustrácie a vnútorných trápení často siahnu po takomto nevhodnom správaní. Žiaľ, nemáme presné dáta, kde a v akej forme sa šikana vyskytuje a akým spôsobom býva riešená. Ale isto môžeme predpokladať, že najmä v období korony sa výrazne zvýšil pomer kyberšikany k priamej fyzickej šikane v detských či mládežníckych kolektívoch. Návrat do školských lavíc zaznamenal ešte väčšiu potrebu pravidelne a otvorene komunikovať o všetkých témach, ktoré sa nás a žiakov dotýkajú, vrátane šikanovania a ubližovania,“ vysvetľuje motiváciu Peter Humay.

Príručka má pomôcť nielen pedagógom, ale i rodičom.

„Okrem pomenovania základných pojmov ponúka odporúčaný postup pri riešení šikanovania v škole, osvedčené tipy z dobrej školskej praxe, triky ako sa rozprávať o šikane, čo má obsahovať stratégia proti šikane ako pracovať s kartičkami Zóna bez šikany. Kartičky aj metodiku nájdete na webe Komenského inštitútu,“ uzatvára Peter Humay.

Zóna bez šikany a metodická príručka prinášajú aj tipy ako predchádzať šikane, odporúčané postupy pri jej riešení, či konkrétne návody na to, ako sa o nej so žiakmi rozprávať. Viac informácií je k dispozícii tu: https://komenskehoinstitut.sk/zonabezsikany.

 

0