fbpx
Podporte
nás

Dunajskostredskí žiaci pripravujú originálnu vianočnú kampaň. Autorovi víťazného loga odpustia učitelia písomku

Eva Sládková
19.12.2023
V Základnej škole Smetanov háj v Dunajskej Strede pristúpili k Vianociam naozaj originálne. Pedagógovia chcú deti motivovať k ekologickému zmýšľaniu a nevytváraniu zbytočného elektroodpadu a tak pripravili netradičnú kampaň.

Deti teraz vymýšľajú jej logo. Víťaz dostane envirokupón, ktorý môže žiaka ospravedlniť z ústneho skúšania alebo malej písomky, ak práve nie je pripravený.

„Nechcem nový mobil na Vianoce!“ To je hlavný claim kampane. „Naša škola je zapojená do dlhodobého projektu Zelená škola, cez ktorý sme sa dozvedeli aj o ďalšom projekte ElektroodpadDopad, ktorý organizuje CEEV Živica s podporou spoločnosti SEWA a.s.. Pri návrhu plánu sme sa zamýšľali nad tým, ako do témy Vianoc zakomponovať problematiku elektroodpadu. Veľa detí chce na Vianoce práve nový mobil, aj keď ho nepotrebuje, a preto sme sa rozhodli urobiť kampaň Nechcem nový mobil na Vianoce (NNMNV), v rámci ktorej organizujeme túto tvorivú súťaž. Sú dve kategórie, aby sa mohli zapojiť všetci. Jedna kategória je návrh loga kampane NNMNV určená žiakom druhého stupňa a druhá kategória „skutočná podstata Vianoc“ je určená najmä pre tých menších,“ vysvetľuje pedagogička Ing. Veronika Brezovická. Ako dodáva, nadchnúť žiakov nebolo až také jednoduché, pretože v procese budovania ekologického vnímania a cítenia detí je škola ešte len na začiatku.

Napriek tomu však mnohí žiaci, najmä z vyšších tried, zareagovali pozitívne. Do súťaže prišlo až 65 návrhov, čo prekvapilo aj samotných pedagógov. „Podľa mňa je to veľmi dobrá kampaň resp. projekt. Je to múdre a super. Aj ja som chcela nový mobil, ale vďaka tomuto už nechcem, pretože tento môj súčasný mi ešte slúži. Veľa mojich kamarátov si týmto uvedomilo, že naozaj nie vždy ten novší je najlepší a práve aj toto vyjadrujem v mojich básňach, ktorými sa zapájam do súťaže,“ uviedla siedmačka Helena Manduchová.

Žiaci mali možnosť tvoriť doma, ale aj na hodinách informatiky, výtvarnej a environmentálnej výchovy. Témou sa na škole zaoberajú aj na hodinách techniky a chémie. Vyhodnotenie súťaže bude tesne pred Vianocami – v piatok 22. decembra. Envirokupón, ktorý deti ospravedlní z písomky či odpovedania, je pre ne veľkým lákadlom.

„Prvé hodiny venované téme elektroodpadu sprevádzala skôr nevôľa, ale pomocou aktivít sa do toho postupne všetci dostávame. Žiakom sa snažíme vysvetliť, že nie sme proti mobilom ako takým. Sú to skvelí pomocníci. Ale nemusíme mať vždy ten najnovší model, ak ten starý ešte slúži. Deti ťažko chápu, že nový mobil znamená aj nový elektroodpad a že to má dopad aj na životy ľudí, najmä detí ako oni sami v krajinách tretieho sveta,“ uzatvorila pedagogička Veronika Brezovická.

0