fbpx
Podporte
nás

Analýza odpadu na zbernom dvore v Modre odhalila rezervy. Našiel sa tam aj nebezpečný elektroodpad!

Eva Sládková
28.4.2022
V spolupráci v s Mestským úradom v Modre a spoločnosťou SEWA a.s. sme pripravili analýzu odpadu v modranskom zbernom dvore. Cieľom bolo zistiť, či ľudia správne separujú odpad so zameraním predovšetkým na toxický elektroodpad. Dopadlo to neslávne.

Do podujatia sa zapojili žiaci zo základnej školy a gymnázia v Modre a tiež školáci zo ZŠ v Šenkviciach. Obliekli si ochranné odevy a vytriedili tri veľké kontajnery, ktoré pred nich vysypali zamestnanci Služieb Modra.

 

„Na takejto názornej hodine sa naučia viac, ako pri teoretizovaní,“ uviedla učiteľka Jana Hrnčiariková zo ZŠ Šenkvice, ktorá je zapojená do projektu ElektroodpadDopad realizovaného CEEV Živica.

Výsledky analýzy vôbec nikoho nepotešili. Všetky 3 vysypané kontajnery, určené na komunálny odpad, boli plné množstva iného odpadu, vrátane toxického elektroodpadu, ktorého tam bolo cca 5 percent.

„Analyzovali sme dva kontajnery, ktoré do zberného dvora doviezli z rekreačnej oblasti Harmónia a jeden kontajner pochádzajúci zo sídliska, ktorá býva už tradične problematická. Všetky kontajnery  boli  pôvodne umiestnené  na stojiskách, ktoré nie sú uzavreté a často v nich nachádzame aj veľké množstvo odpadu, ktorý v komunálnom odpade nemá čo robiť. Dnes sme tu našli všetky zložky, ktoré sme zo zákona povinní triediť – ako sklenené fľaše, plechovky, tetrapaky, papier, plasty, odpad zo záhrad a kuchynský odpad, ale aj stavebný odpadu a elektroodpad – napríklad dve žiarivky, jednu baterku a čo je najhoršie, aj torzo rozobratého automobilu. Žiaľ je  smutné a ťažko pochopiteľné, že sa  v zmesovom komunálnom odpade nachádzali aj zálohované  PET fľaše a plechovky s označením Z,“ uviedla referentka odboru životného prostredia na Mestskom úrade v Modre Kristína Čechová.

„Elektroodpad je problém preto, že sa tam nachádza veľa prvkov, ktoré keď sa dostanú do životného prostredia, vedia kontaminovať pôdu a vodu. Zároveň mnohé z týchto prvkov vedia byť recyklovateľné a takto strácame drahú druhotnú surovinu, z ktorej môžeme vyrábať nové spotrebiče a nemusíme po ne chodiť na druhý koniec planéty, kde sa ťažia,“ dopĺňa koordinátorka projektu CEEV Živica ElektroodpadDopad Lesanka Blažencová.

Deti, ktoré odpad v zbernom dvore počas eventu triedili veľmi dobre vedeli, ako odpad triediť. Všetky prejavili aj mimoriadne znalosti o elektroodpade. Je to i preto, že odborníci z Mestského úradu v Modre okrem vlastnej práce robia rôzne edukačné prednášky pre miestnych občanov a tamojších školákov. Žiaci zo Šenkvíc sú zas zapojení do programu ElektroodpadDopad. V škole majú unikátnu skrinku na elektrospotrebiče, ktoré sú doma nepotrebné a ich spolužiaci ich môžu ešte využiť, čím dostali novú možnosť slúžiť.

„My sme ešte pred časom v triedach vôbec netriedili odpad, potom sme sa zapojili do Zelenej školy, začali sme recyklovať a spontánne  sme sa vlani rozhodli aj pre projekt o elektroodpade. Tento typ odpadu sa totiž veľmi nerieši a my sme si povedali – poďme ho zviditeľniť. V škole máme nádobu na elektroodpad, kde ho deti nosia, a keď sa nám zaplní, zavoláme spoločnosť SEWA, ktorá ho odvezie na ďalšie spracovanie,“ dodáva učiteľka Jana Hrnčiariková.

SEWA zbiera elektroodpad a odovzdáva ho na ekologické spracovanie.

Dnešná analýza len potvrdila trendy a teda, že v zmesovom odpade nachádzame 2 – 7 percent elektroodpadu, ktorý tam nepatrí. Slovensko v tomto nie je výnimkou, tak sa to deje vo všetkých krajinách. Treba však dodať, že pred desiatimi rokmi to bolo podstatne viac percent, čiže to povedomie obyvateľstva sa zlepšuje. Naša spoločnosť podporuje rôzne edukačné programy, ako napríklad tento so Živicou. Vzdelávame mladú generáciu, ktorá často potiahne aj rodičov,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ SEWA a.s. Jozef Kozák.

„Som presvedčená, že keď budú dospelí títo dnešní žiaci, už nebudú vysypané kontajnery vyzerať takt. Oni už vedia, ako separovať a že netriedenie je veľký problém. Vidím veľkú nádej v tejto generácii,“ uzavrela Lesanka Blažencová.

 Projekt  Elektroodpad-Dopad sa realizuje vďaka podpore spoločnosti SEWA.

0