Mestské včely

Zaostrené na nekosené plochy
K nekoseným kruhom Nad lúčkami v Karlovej Vsi a informačnej tabuli dnes pribudla zaujímavá inštalácia. Okrem upútania pozornosti na význam týchto plôch, je jej cieľom zaostriť pozornosť okoloidúcich na výsledok rôznej intenzity kosenia trávnika. V spolupráci s mestskou časťou, REC Bratislava a firmou Carniherba s finančnou podporou dm drogerie markt sme na jar vyznačili kruhy v trávniku, ktoré neboli kosené. Ich cieľom je upozorniť na druhovú diverzitu kvetov, bylín a tráv a s tým súvisiacu pestrosť opeľovačov, pre ktoré sú cenným zdrojom potravy a útočiskom. 
>> čítaj viac
Všimli ste si tieto plochy v Karlovej Vsi? Teraz ich už neprehliadnete!
Nekosené plochy a ostrovy lúčnych kvetov už majú svoje označenie. Dočasné ceduľky, ktoré informovali o zapojení Mestskej časti Karlova Ves do projektu Mestské včely, nahradili informačné tabule, ktoré obsahujú stručné údaje o význame plôch. Tabuľky ponúkajú čitateľom tiež mapu s ďalšími typmi výsadby pre včely a iné opeľovače, ktoré je možné navštíviť. Okrem Základnej školy A. Dubčeka na Majerníkovej ulici boli už všetky ukážkové plochy realizované. Niektoré priniesli úrodu chutnej zeleniny a ovocia, iné potešili kvetmi či bylinkovou nádielkou.
>> čítaj viac
Mestskú časť Karlova Ves zaujíma Váš názor na zeleň
Zaujíma Vás, čo sa deje so zeleňou v meste? Radi by ste k jej údržbe vyjadrili názor? Ak bývate v Karlovej Vsi, teraz máte možnosť! V rámci projektu Mestské včely podporeného dm drogerie markt Karlová Ves zverejnila na svojej stránke krátky dotazník, aby zistila, čo môže zlepšiť v menežmente zelene. Pošlite dotazník svojim priateľom, napíšte svoj názor, ovplyvnite svoje okolie. Ďakujeme!
>> čítaj viac
Ako pridať svoj balkón či predzáhradku na portál EKO-MAPA
Rozhodli ste sa zapojiť do novej súťažnej kategórie "Najkrajší nektarodajný balkón" či "Najkrajšia nektarodajná predzáhradka" v MČ Karlova Ves?  Prináša výsadba na Vašom balkóne či predzáhradke úžitok včelám a inému hmyzu a radi by ste ňou inšpirovali aj ostatných? Možete tak urobiť na webovej stránke www.eko-mapa.sk. Ako?  1. Zvoľte www.eko-mapa.sk/mapa 2. Zvoľte "Pridať bod" alebo vyhľadajte svoju ulicu priamo na mape
>> čítaj viac
Nové kruhy Nad lúčkami
V utorok na ulici Nad lúčkami v Karlovej Vsi k trom existujúcim kruhom pribudli dva nové. Ohradené plochy by nemali byť pokosené, aby poslúžili ako experimentálne plochy. Prvé tri plochy podstúpili kosenie pred 15. májom, ďalšie ich čaká až po 15. septembri.
>> čítaj viac

Stránky