fbpx
Podporte
nás

V Komenského inštitúte vznikla unikátna metodika pre rozvíjanie žiakov so špeciálnymi potrebami

Eva Sládková
15.5.2023
Vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením je náročné, no aj z nich môžu vyrásť samostatní jedinci prospešní pre seba a svoje okolie. Z tejto premisy vychádza riaditeľka Špeciálnej základnej školy v Krupine, ktorá v rámci projektu nášho Komenského inštitútu pripravila unikátnu metodiku na vzdelávanie takýchto detí vhodnú pre pedagógov aj rodičov.

Škola výborným miestom, aj keď nie jediným, kde si majú aj títo žiaci možnosť rozvíjať svoje silné stránky a zároveň trénovať si trpezlivosť. Myslí si autorka metodiky.

„V špeciálnych školách sú deti, ktoré nestihli vo vývine dozrieť včas a mnohí z nich ani nedozrejú. Ich život od začiatku sprevádza množstvo problémových situácií pre nich samých aj ich rodičov. Šanca dobre sa uplatniť v živote, byť prospešným pre seba a svoje blízke okolie či dokonca spoločnosť by mala byť prioritou každej školy. Verím, že im môže pomôcť metodika, ktorá vychádza z mojich dlhoročných skúsenosti,“ vraví riaditeľka Andrea Kristeľová. Metodika, ktorú vypracovala v rámci projektu Komenského inštitútu CEEV Živica, vychádza z overených aktivít, ktoré realizovali žiaci školy najmä v domácom prostredí. Realizovali a zdokumentovali ich rodičia žiakov a aj pedagógovia v škole.

„Ponúka praktický návod ako systematicky a plánovane rozvíjať žiaka v 6 oblastiach ako sú – domáce a sebaobslužné práce, slovenčina, matematika, pohybová, zmysluplné trávenie voľného času a dobrovoľná a to v 3 výzvach – jesennej, zimnej a jarnej.  Metodika obsahuje podporný materiál pre učiteľov špeciálnych základných škôl, učiteľov špeciálnych tried základných škôl a aktívnych rodičov, v ktorých záujme je rozvíjať svoje dieťa/žiaka v takej miere, aby dosiahlo úplnú samostatnosť a to opakovaným skúšaním, trénovaním rôznych činností, do ktorých sú žiaci zapojení vlastnou činnosťou, vlastným objavovaním, vlastným skúšaním vecí, ktoré ešte možno nerobili. Rodičia vystupujú v roli sprievodcov. Za vopred dohodnutých pravidiel sprevádzajú žiaka jeho osobným rozvojom,“ vysvetľuje autorka.

Andrea Kristeľová ponúka metodiku bezplatne všetkým pedagógom špeciálnych škôl aj rodičom. Metodickú príručku si  môžu stiahnuť tu:

https://www.szskrupina.sk/metodicka-prirucka-2023

0