fbpx
Podporte
nás

Sokratov inštitút dáva návod, ako udržať mladých na Slovensku

Eva Sládková
24.1.2023
Prieskum ukázal, že náš program Sokratov inštitút dokáže mladých motivovať, aby zostali žiť a pracovať na Slovensku.

Slováci sa do verejného života zapájajú slabo, aj v tomto smere patríme k najhorším krajinám Európskej únie. Podľa štatistík Eurostatu z roku 2015 sa v rámci aktívneho občianstva do politického života zapájalo v EÚ v priemere 12,8 percenta obyvateľov, zatiaľ čo u nás je to len 2,8 percenta. Ani dobrovoľníctvo a filantropia u nás nie sú až také rozšírené ako v západných krajinách. Tieto trendy sa darí meniť len veľmi pomaly, pričom sa ukazuje, že zásadný vplyv na to, či sú mladí ľudia ochotní participovať na veciach verejných, majú rôzne vzdelávacie programy, ktoré absolvujú po ukončení riadneho štúdia. Sokratov inštitút zmeral dopad na svojich študentov a dáta sú mimoriadne potešujúce.

„Snažili sme sa urobiť naozaj objektívny prieskum, pýtali sme sa teda relevantnej skupiny ľudí. Zozbierali sme postrehy mladých, ktorí nemali záujem o ďalšie vzdelávanie, takých, ktorí absolvovali iné líderské programy, a samozrejme našich bývalých študentov. Vyšlo nám, že naši absolventi až 2-krát častejšie pracujú vo verejnom či neziskovom sektore a robia verejnoprospešné aktivity ako tí mladí, ktorí nemajú záujem o ďalšie vzdelávanie po škole,“ vraví Jana Ďaďová, výkonná riaditeľka občianskeho združenia Živica, ktoré Sokratov inštitút zastrešuje.

Zaujímavým zistením tiež je, že Sokratov inštitút dokáže mladých motivovať, aby zostali žiť a pracovať na Slovensku. 

„Po skončení štúdia tu ostáva pracovať a žiť až 86 % absolventov. Šesť percent absolventov pôsobí v Českej republike a osem percent v ďalších európskych krajinách,“ dodáva Jana Ďaďová s tým, že tí, ktorí sa rozhodnú pre Slovensko často zostávajú rozvíjať svoj rodný región. Jej slová potvrdzuje aj Gréta Čandová, jedna z oslovených absolventiek Sokratovho inštitútu: „Projekt bol jednou z hlavných vecí, ktorá mi dodala impulz k vráteniu sa späť domov, na východ.“ 

Bývalí „Sokraťáci“ tiež 2-krát častejšie vedú vlastný tím v pracovnej oblasti alebo vo voľnočasových aktivitách ako ich rovesníci bez skúseností s líderským programom. „Štúdium mi dodalo odvahu uchádzať sa o post koordinátorky platformy pre obehové hospodárstvo na Slovensku a dnes tomuto združeniu predsedám,“ hovorí absolventka Sokratovho inštitútu Denisa Rášová. Sokratov inštitút totiž ponúka mladým ľuďom do 30 rokov možnosť získať praktické zručnosti v projektovom manažmente, vo vedení tímu, v práci s mocou, v komunikácii s médiami a v ďalších oblastiach. Každý študent musí vymyslieť a zrealizovať vlastný verejnoprospešný projekt.

„Program Sokratov inštitút tento rok oslavuje 10. narodeniny a počas dekády svojej existencie jeho študenti vytvorili 101 projektov, ktoré majú dopad na viac ako 11-tisíc ľudí. Myslím, že je to krásne číslo, z ktorého sa veľmi tešíme,“ uzatvára Jana Ďaďová.

Medzi absolventmi Sokratovho inštitútu sú také známe mená ako psychologička Katarína Nagy Pázmány, ktorá sa angažovala v hnutí Za slušné Slovensko, historik Martin Posch, environmentalistka Tamara Stohlová a mnohí ďalší. Záujemcovia sa v týchto dňoch môžu hlásiť do 11. ročníka Ročného programu. Prihlášku treba poslať do 28. februára. Viac informácií nájdete tu: https://sokratovinstitut.sk/rocnyprogram/

Podrobnosti o metodike a výsledkoch prieskumu o dopadoch Sokratovho inštitútu nájdete tu: https://sokratovinstitut.sk/zmerali-sme-dopad-sokratovho-institutu/

0