Zážitková pedagogika pre univerzitných učiteľov

Workshop v termíne 6. - 9.9.  je súčasťou projektu „Akademici- aktívne a prakticky“, v rámci ktorého CCEV Živica v spolupráci s TUZVO školí pedagógov v oblasti globálneho vzdelávania.  Zaoberá sa otázkou, ako vyučovať a prezentovať problematiku globálneho vzdelávania s pomocou zážitkovej pedagogiky.

Oporné body workshopu sú tieto myšlienky:

Dokážeš viac, než si myslíš, že dokážeš.
Viac dokáže skupina ľudí, než jeden človek sám – tím je silnejší ako jednotlivec. Treba však rešpektovať pravidlá jeho fungovania a správnym spôsobom rozvíjať jeho potenciál.
 Zážitok s následným ohliadnutím a vyhodnotením sa vryje do pamäte, skúsenosť je pochopiteľná, trvácna a veľmi osobná

Po skončení programu učitelia poznajú odpovede na množstvo otázok, ktoré sa im pri štandardne prebiehajúcom vzdelávaní  nemusí podariť nájsť...

Lektor

Marie Stracenská - venuje sa konzultingu a koučingu v oblasti manažérskych a líderských soft skills, najmä rozvoju komunikačných a prezentačných zručností a vystupovania. Je expertkou v oblasti komunikácie s médiami, práce s textom, PR a marketingu. Venuje sa téme zážitkového vzdelávania, ktorú prednášala aj na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK Bratislava.

Táto akcia je určená len pre pedagógov zapojených do projektu „Akademici- aktívne a    prakticky“.