Tanec života - seminár systemických konštelácií a limbického otlačku

Seminár v termíne 13. - 15.10. vytvára priestor pre stavanie systemických konštelácií pod vedením úžasnej kvalifikovanej lektorky Zlatky Šrámovej. Konšteláciami je možné riešiť problémy vo vzťahoch v rodine, na pracovisku, zdravotné aj iné problémy. Seminár je tiež pretkaný témami limbického otlačku pod vedením Zuzky Bajkaiovej.

Nemôžeme žiť len pre seba; tisíce vlákien nás púta k tým, čo ešte žijú, i k tým, čo patria k minulým i budúcim generáciám.   Violet Georgeová

Stavaním systemických konštelácií je možné riešiť problémy vo vzťahoch v rodine, na pracovisku, zdravotné aj iné problémy. Vonkajší pohľad na systém objasňuje postavenie jednotlivca v ňom, ako aj jeho vzťahy k ostatným článkom (osobám) systému. Môžeme postaviť systemické konštelácie, ktoré reprezentujú skupiny osôb, napr. systém rodiny, pracovného kolektívu, záujmovej skupiny a ďalšie. Postupným prebudovávaním systému sa nachádza jeho vnútorný poriadok. Jednotlivec i ostatní členovia konštelácie si v nej hľadajú „správne miesto“ Zažitie procesu hľadania správneho miesta v systéme ponúka nový obraz jeho fungovania, vedie ku zmene a následne k riešeniu problémových vzťahov. Nielen ten, kto si stavia vlastný systém, ale aj tí, ktorí stoja v systémoch iných, či ktorí sa „len tak“ pozerajú, majú možnosť vidieť a emočne prežiť malé rituály umožňujúce nastolenie rovnováhy v systéme.  Zakladateľom tohto prístupu je nemecký psychoterapeut Bert Hellinger.

Seminár je tiež pretkaný témami napojenia na naše narodenie, na rituály spojené s narodením, sily podpory a blízkosti,témou limckého otlačku. Limbický otlačok je pamäťová stopa zážitkov z prenatálneho obdobia, pôrodnej skúsenosti a zážitkov krátko po pôrode.. Dieťa v maternici je vedomou bytosťou a skúsenosť z prenatálneho života má zásadný vplyv na jeho život. Väčšina z nás sme sa narodili v nemocnici, do hluku, nešetrného zaobchádzania, boli sme separovaní od matiek. Korene našich problémov môžu siahať až do obdobia nášho počatia, vnútromaternicového vývinu, pôrodu a raného detstva.

Lektorky

PaedDr.Zlata Šramová  - liečebná pedagogička, skúsená psychoterapeutka, lektorka a výcviku v Systemických košteláciách, ktorým sa intenzívne venuje viac ako 25 rokov.

Mgr. Zuzana Bajkaiová – dula, terapeutka TPO,  venuje sa témam Limbického otlačku, liečenia vnútorného dieťaťa a rehabilitácie pôrodných zážitkov.

Cena

125 eur (cena zahŕňa program, ubytovanie, vegetariánsku stravu a celodenné občerstvenie)

Bližšie informácie a prihlášky

Zuzana Bajkaiová, zubajka@gmail.com, 0905 23 53 87

 

Príloha pre účastníkov seminára

Ako prípravu na seminár Vám doporučujeme zaoberať sa nasledujúcimi otázkami. Skúste si ich zodpovedať pre seba. Odpovede na ne Vám pomôžu uvedomiť si osudové putá v rodinnom systéme. Stavanie rodinnej (alebo inej) konštelácie pomáha odhaliť skrytú dynamiku pôsobiacu vo vzťahoch – partnerských, rodinných, pracovných, interných. Zmyslom je obnoviť skryté poriadky.

► Keď sa vaši rodičia nezosobášili alebo sa rozišli, čo bolo príčinou?

► Mal otec alebo matka predošlé dôležité vzťahy lásky? Bol zasnúbení s niekým iným?

► Koľko súrodencov (aj nevlastných) majú vaši rodičia a vy?

► Boli v rodine nejaké spontánne potraty, interupcie, mŕtvo narodené deti, skoré úmrtia detí?

► Bolo nejaké dieťa dané do mimorodičovskej starostlivosti? (pestúnstvo, detský domov,  ústav, príbuzní)

► Bol niekto adoptovaný?

► Zomrela nejaká žena pri pôrode, resp. objavili sa závažné zdravotné komplikácie

     (somatické, psychické) ako následok pôrodu?

► Bol v rodine niekto vážne chorý, alebo mal psychické problémy?

► Objavili sa v rodine nejaké chronické ochorenia alebo smrteľné nehody?

► Spáchal niekto v rodine samovraždu?

► Venuje sa niekto z rodiny riskantným športom, alebo má profesiu, v ktorej je jeho život vystavený ohrozeniu?

► Bol niekto z rodiny činiteľom alebo obeťou sexuálneho priestupku?

► Spáchal niekto v rodine zločin alebo bol vo väzení? Bol niekto obeťou trestného činu?

► Bol niekto z rodiny členom Hlinkovej gardy alebo inej nacistickej organizácie, alebo

     v ŠTB a pod.? V akej pozícii?

► Bol niekto z rodiny v koncentračnom tábore, alebo väznený a prenasledovaný za svoje politické presvedčenie počas vojny alebo komunizmu?

► Je vaša rodina viacnárodnostná?

► Zmenil niekto v rodine svoju náboženskú príslušnosť?

► Prišiel niekto z rodiny o majetok, alebo získal majetok na úkor druhých? (konfiškácie)

► Ukrýval sa niekto počas vojny a bol tak vylúčený zo spoločenstva?

► Bol niekto iným spôsobom vylúčený z rodiny?

► Máte svoju obľúbenú rozprávku z detstva (do 7. rokov), ku ktorej ste sa vracali? (spojenú s príjemnými pocitmi, alebo so vzrušením, či strachom)

► Máte v súčasnosti nejakú knihu, príbeh, film, ktoré vás špeciálne zaujali?

► Existujú nejaké dejinné udalosti, ktorým sa venujete viac alebo vás z nejakého dôvodu zaujímajú?

 

Spracované na základe  viacročných skúseností  so systemickou prácou ( Šramová Zlata, Ivan Verný)