Techniky tvorby a evaluácie učebných plánov globálneho vzdelávania

Dátum konania: 
29. 1. 2018 (pondelok) - 17:00 - 31. 1. 2018 (streda) - 13:00
Lektor: 
Juraj Hipš
Akciu organizuje: 
Živica
Typ akcie: 
uzatvorená akcia

Anotácia workshopu

Celý kurz bude zameraný na témy a metodiku globálneho vzdelávania. Cieľom je naučiť zúčastnených ako sprostredkovať teoretické aj praktické poznatky globálneho vzdelávania vo vysokoškolskom prostredí. Ako inovovať učebné osnovy existujúcich predmetov o témy a oblasti globálneho vzdelávania. Účastníci si osvoja základy lektorských zručností,  komunikačné zručnosti a psychológiu práce s cieľovými skupinami. Budú spoločne aj individuálne skúšať, z čoho pozostáva tvorba programov takým spôsobom, aby boli interaktívne a dokázali čo najviac zaujať študentov a umožnili im osvojiť si jednak informácie, ale tiež osloviť afektívnu zložku vzdelávania. 

Účastníci si tiež osvoja základy evaluácie výučbových programov, ktoré im umožnia adaptovať výučbové  programy čo najviac potrebám danej skupiny a téme, ktorá potrebuje byť spracovaná. Schopnosť evaluácie vytvorených programov tiež poskytne možnosť zhodnotiť efektivitu a hodnotové posuny u študentov.

Tréning je postavený na postupoch interaktívneho učenia. Počas semináru sa budú využívať komunikačné techniky, tvorivé úlohy, modelové situácie aj hranie rolí.

Workshop je len pre vysokoškolských pedagógov zapojených do projektu „Univerzitná sieť globálneho vzdelávania“

Lektor

Juraj Hipš  - vyštudoval filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte UK so zameraním na environmentálnu etiku. Po skončení štúdia pôsobil ako stredoškolský učiteľ predmetov náuka o spoločnosti a základy ekológie. V roku 2000 založil neziskovú organizáciu CEEV Živica, kde pôsobí ako riaditeľ a tréner vzdelávacích kurzov pre školy a firmy v oblasti životného prostredia. Je spoluzakladateľom environmentálnej-komunitnej základnej školy na zaježovských lazoch ako aj Sokratovho inštitútu pre nadaných vysokoškolských študentov. Napísal niekoľko príručiek zameraných na environmentálnu výchovu a ľudské práva.

Miesto: 
Vzdelávacie centrum Zaježová