Nenásilná komunikácia v globálnom vzdelávaní

Dátum konania: 
20. 4. 2018 (piatok) - 17:00 - 22. 4. 2018 (nedeľa) - 13:00
Lektor: 
Adam Čajka
Akciu organizuje: 
Živica
Typ akcie: 
uzatvorená akcia

Anotácia workshopu

  • Hodnoty a globálne vzdelávanie
  • Nenásilie ako jedna z hodnôt GV, 
  • Princípy Nenásilnej komunikácie a ako ich použiť v učení, aplikácia princípov Nenásilnej komunikácie v reálnych situáciach profesného života
  • Ako pracovať s postojmi študentov
  • Ako reagovať na komentáre študentov, ktoré sú pre mňa ťažké počuť
  • Ako učiť o kontroverzných témach

Workshop je len pre vysokoškolských pedagógov zapojených do projektu „Univerzitná sieť globálneho vzdelávania“

Lektor

Adam Čajka -  vyštudoval medzinárodné teritoriálne štúdiá a environmentalistiku na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Pôsobí ako metodik a lektor vzdelávacích programov globálneho vzdelávania. Medzi jeho oblasti záujmu patria alternatívne ekonomické systémy. Vo svojej práci  sa zameriava na participatívne metódy, facilitáciu a nenásilnú komunikáciu.

Miesto: 
Vzdelávacie centrum Zaježová