Kritické myslenie a argumentácia pre univerzitných pedagógov

Dátum konania: 
13. 3. 2017 (pondelok) - 17:00 - 15. 3. 2017 (streda) - 13:00
Lektor: 
Ondrej Gažovič
Akciu organizuje: 
Živica
Typ akcie: 
uzatvorená akcia

Workshop je súčasťou projektu „Akademici- aktívne a prakticky“, v rámci ktorého CCEV Živica v spolupráci s TUZVO školí pedagógov v oblasti globálneho vzdelávania.  Schopnosť zorientovať sa v krátkom čase v množstve údajov, vytriediť z nich tie podstatné a následne ich kriticky vyhodnotiť získava neustále na dôležitosti. Špeciálne mladšie generácie čerpajú poznanie o svete najmä v prostredí internetu/sociálnych sietí, ktoré kladú na prijímateľa v porovnaní s tradičnými médiami ešte vyššie nároky pri potrebe kriticky analyzovať dostupné dáta a odlíšiť propagandu, dezinformácie a konšpiračné teórie od relevantného obsahu. Informačne presýtená doba zároveň zvyšuje význam zručnosti precízne, stručne formulovať vlastné argumenty a presvedčivo ich doručiť druhým ľuďom v diskusii či v písanom texte.

Kľúčovou kompetenciou univerzitných pedagógov sa tak stáva schopnosť rozvíjať u študentov kritické myslenie, argumentáciu a prezentačné zručnosti. Workshop sa zameriava na všetky tri uvedené aspekty a podporuje u univerzitných pedagógov rozvoj nasledovných spôsobilostí: 1) kritické myslenie pri prijímaní informácií; 2) formulovanie vlastných argumentov; 3) prezentačné schopnosti. Jednotlivé zručnosti sú u účastníkov workshopu postupne teoreticky explikované a najmä prakticky rozvíjané prostredníctvom interaktívnych cvičení.

Lektor

Mgr. Ondrej Gažovič, PhD - Vyštudoval medzinárodné vzťahy a právo na Masarykovej univerzite v Brne, PhD. získal na Univerzite Komenského v Bratislave. V akademickej praxi sa venoval rozvojovej spolupráci, verejnej diplomacii, post-štrukturalizmu a výučbe kritického myslenia. Od r. 2012 pôsobí ako diplomat na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. V r. 2012-2015 pracoval na Odbore verejnej diplomacie MZVaEZ SR, podieľal sa na procese brandingu SR a od r. 2016 pracuje na Zastupiteľskom úrade SR v Berlíne.

Táto akcia je určená len pre pedagógov zapojených do projektu „Akademici- aktívne a prakticky“.

Miesto: 
Vzdelávacie centrum Zaježová