Knižnica

Sťahujte si naše knihy zadarmo!
Naše dve výborné knihy "Globálne vzdelávanie - kontext a kritika" a "Environmentálna výchova v súvislostach" si odteraz môžete stiahnuť aj v pdf formáte.
>> čítaj viac
Metodická príručka Záhrada, ktorá učí
Metodická príručka obsahuje nápady, ako učiť v školskej záhrade, praktické inšpirácie na vytvorenie a udržiavanie učebných prvkov v školskej záhrade, príklady dobrej praxe a výučbové programy. Vytvorená bola v spolupráci s našimi českými a nórskymi partnermi.
>> čítaj viac
Environmentálna výchova v súvislostiach
Táto učebnica otvára nové témy a prístupy, poskytuje širší uhol pohľadu na svet v nás a okolo nás. Prostredníctvom osobných skúseností, príkladov z praxe sa prihovára čitateľovi veľmi prístupnou, praktickou a inšpiratívnou formou.
>> čítaj viac
Súčasná spoločnosť - výzvy a vízie
Existuje na Slovensku ešte divočina? Ako sa dohodnúť s niekým, koho naozaj neznášate? Čaká našu civilizáciu kolaps? Ako pracovať s médiami? Môže byť produkcia potravín ekologická? Čo na klimatickú zmenu dreviny? Čo je to lokálna mena? Aké sú príklady obhajoby práv občanov na Slovensku? Čo vieme dosiahnuť vnútornou prácou? Inšpirujú nás prírodné národy?   
>> čítaj viac
Globálne vzdelávanie - kontext a kritika
Súčasný svet je prepojenejší a navzájom závislejší ako kedykoľvek predtým. Informácie, energia, suroviny, tovar, ľudia – prúdia neuveriteľnou rýchlosťou. Aké to má dôsledky? Aké riziká? Aký je náš podiel na tomto kolose? Sme spoluzodpovední? Je naša snaha a pomoc vítaná?
>> čítaj viac
Hlasy väčšinového sveta
10+ 1 rozhovorov z 5 kontinentov. Nová kniha z dielne CEEV Živica a TUZVO, tentokrát v podobe rozhovorov o tom, čo je pomoc a nakoľko je efektívna.     Hlavnou témou tejto knihy je pomoc. Pomoc iným národom, menšinám, jednotlivcom v núdzi. Patríme medzi prosperujúce krajiny a sme v pozícií, že dávať môžeme. Ale vieme dávať? Skutočne dávame to, čo potrebujú?
>> čítaj viac
Ako sa v meste starať o zeleň?
Prvá príručka Prírode blízka údržba mestskej zelene je na svete. V spolupráci s REC Bratislava ju vydalo Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. V príručke urbanistka a záhradná architektka Ing. Zuzana Hudekova, PhD. spracovala tie najlepšie príklady z vlastnej praxe a zo zahraničia, kde je tento spôsobom údržby vítaným štandardom.
>> čítaj viac
Výročná správa za rok 2013
Prečítajte si našu výročnú správu za rok 2013. Ďakujeme, že nás podporujete.
>> čítaj viac
82 škôl z celého Slovenska sa hrdí titulom Zelená škola
Medzinárodný titul Zelená škola dostalo 82 škôl z celého Slovenska. Slávnostného odovzdávania sa zúčastnilo
>> čítaj viac
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Vyzývame všetky relevantné subjekty na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky   A, „Infotabule – Komunitné záhrady a Mestské včely“. B, „Parkové prvky - zhotovenie drevenej konštrukcie na edukatívne účely“
>> čítaj viac
Zázrak zrodenia
Dnes, v dobe technického pokroku sa to, čo bolo po tisícročia prirodzené stalo predmetom výskumov a diskusií. Pôrod je dej, ktorý sprevádza ľudstvo od jeho počiatku. Každá žena je iná, každé dieťa je iné a rovnako individuálny je každý pôrod. Matka najlepšie vie ako porodiť svoje dieťa. 
>> čítaj viac
Prečo sa oplatí meditovať?
Inšpirujte sa slovami Romana Mieslera o zmysle meditácií, vychádza z viac ako 23 ročných skúseností a vedie meditačné zásedy.
>> čítaj viac
Výročná správa za rok 2014
Prečítajte si našu výročnú správu za rok 2014. V papierovej podobe ju nájdete aj v Ekoobchode Živica v Bratislave a vo Vzdelávacom centra Zaježová. Ďakujeme vám, že kráčate spolu s nami!
>> čítaj viac
Existenciálna ekovýchova II. časť
Včera som sedel na dvore s priateľmi a diskutovali sme o ropnom zlome, bezpeňažnej ekonomike a nových občianskych hnutiach. Nad nami boli hviezdy, okolo ticho a svet sa zdal takmer dokonalý. A priatelia zanietene rozprávali o nových ekonomických a sociálnych prístupoch a chvíľu sa mi zdalo, že svet môže byť rajom.
>> čítaj viac
Existenciálna ekovýchova - I. časť
Ľudia si dnes často kladú otázku, čo je príčinou environmentálnej krízy. Je to aj štandardná otázka v environmentálnej výchove. Sám som ju položil žiakom, učiteľom aj manažérom stovky krát. A odpovede sa väčšinou opakujú – od nedokonalých technológií cez zle nastavené ekonomické systémy až po preľudnenie na našej Zemi. Fajn. A vtedy pokračujem príbehom o Nasredinovi.
>> čítaj viac

Stránky